BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍV areálu MŠ je nezbytné dodržovat nařízení:

  • Povinnosti zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky pro všechny osoby nacházející se před budovou
  • Dodržovat odstupy 2m
  • Minimalizovat shromažďování osob před školou

Při prvním vstupu do školy po dlouhodobé nepřítomnosti podepíše zákonný zástupce písemné Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (zvýšená teplota, kašel, dušnost, atd.)

Děti a pedagogičtí pracovníci MŠ roušky a ochranné prostředky pro zakrytí úst a nosu v prostorách školy nosit nemusí.

V šatnách MŠ je nezbytné dodržovat:

  • Povinnosti zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky pro doprovázející osoby
  • Dodržovat odstupy 2m
  • Maximální počet osob zdržujících se v šatně - 3 dospělé osoby + děti
  • Povinnost použít dezinfekci rukou