Drobečková navigace

Úvod > Aktuálně > Obnovení provozu MŠ od 12.4.2021

Obnovení provozu MŠ od 12.4.2021Provoz MŠ bude obnoven od 12. 4. 2021 pro děti, které plní povinné předškolní vzdělávání a dětí rodičů vybraných profesí,

na které se vztahuje mimořádné opatření platné od 12.04.2021:

a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním
     klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo

c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

d) zaměstnanci bezpečnostních sborů,

e) příslušníci ozbrojených sil,

f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

g) zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
     službách, ve znění pozdějších předpisů,

h) zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

i) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

j) zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele!

Informace ohledně rozdělení tříd budou uveřejněny na webových stránkách školy v pátek 9.4.2021. Další informace najdete přímo ve škole. Sledujte prosím webové stránky školy.