Prázdninová docházkaPrůběh přihlášení dítěte k prázdninové docházce do  MŠ

Zákonní zástupci mají možnost stažení  Žádosti o umístění  dítěte v náhradní MŠ  na webových stránkách příslušné školy nebo na požádání si tiskopis vyzvednou  v kmenové škole.

Zákonný zástupce vyplněnou žádost  zašle elektronicky nebo doručí do schránky příslušné školy do 3. 6. 2020.

Evidenční listy přihlášených dětí si školy předají mezi sebou.

Na žádosti o umístění dítěte v náhradní MŠ  u v e ď t e   číslo účtu. 

Dne 8. 6. 2020 od 8,00 hodin do 15,30 hodin bude ve škole probíhat vydávání  „Rozhodnutí o přijetí dítěte k prázdninové docházce“ .

  • Při převzetí rozhodnutí uhradí zákonný zástupce zálohově  předem poměrnou část prázdninové úplaty za vzdělávání dané školy / viz směrnice/. Uhrazená částka úplaty  se nevrací, i když dítě nevyčerpá dohodnutou docházku.
  • Uhradí zálohově předem částku i za stravné na dobu, po kterou je dítě přihlášeno k prázdninové docházce. Vyúčtování stravného je dle odebrané stravy, částka za neodebranou stravu se bude vracet na vámi uvedený účet.

V Třebíči dne                                               

                                                                                                    Ředitelství MŠ Třebíč, Obránců míru

PRÁZDNINOVÁ DOCHÁZKA-žádost o umístění.docx