PROVOZ MŠ 

Doporučujeme rodičům dětí zvážit přítomnost dítěte ve škole v případě, že mají možnost ponechat dítě doma (např. z důvodu, že má staršího

sourozence v základní škole nebo je rodič na mateřské či rodičovské dovolené).