SCHŮZKA RODIČŮSchůzka rodičů se bude konat ve středu 19.9.2018 v 16 hod. ve třídě BERUŠEK.

Program - informace o provozu mateřské školy a školní jídelny