SCHŮZKA RODIČŮ 6.10.2020POZVÁNKA

Zveme vás na  schůzku rodičů dne 6. 10. 2020, která se bude konat v jednotlivých třídách v 16.00 hodin.

Prosíme rodiče, kteří se zúčastní schůzky, aby si zajistili hlídání dětí. Je to schůzka pro rodiče.                                                     

Vzhledem k situaci vývoje pandemie může být termín schůzky odložen. Sledujte informace v šatnách jednotlivých tříd a webové stránky školy.