UPOZORNĚNÍU P O Z O R N Ě N Í

Město Třebíč bude v  období   01. 04. – 30. 08. 2019 provádět stavební úpravy celého objektu (budova mateřské školy i budova klinické onkologie).

Stavební úpravy spočívají v provedení zateplení pláště budovy i střechy a úpravy přilehlých vstupních prostor a okolí budovy (bourání komínu, venkovních teras, atd.).

Vážení rodiče, omlouváme se za ztížené podmínky přístupu do budovy a okolních prostor.

Provoz MŠ do 30. 06. 2019 a prázdninový provoz 08. 07. - 12. 07. 2019.

Děkujeme za pochopení.                                                                 

                                                                                                            Město Třebíč