ZÁPIS DO MŠPřijímací řízení do Mateřské školy Třebíč, ul. Obránců míru, příspěvková organizace pro školní rok 2019/2020

Přijímací řízení proběhne  zápisem v měsíci květnu 2019. Žádost rodiče získají na:

https://zapisms.trebic.cz

 

Vydávání žádostí

Od 8.4.2019 do 6.5.2019 si zákonní zástupci dítěte žádost vygenerují a vyplní na uvedených webových stránkách. Elektronické vydání žádosti pro rodiče, kteří nemají přístup k internetu bude v Mateřské škole ve dnech:

pondělí 15.4.2019 od 8,00 do 16,00 hodin a ve středu 17.4.2019 od 8,30 do 11,30 hodin.

Mimo tyto termíny si rodiče mohou žádat o pomoc s administrací odboru školství a kultury Městského úřadu v Třebíč, Karlovo nám. 104/55, budova B, 2. patro (kancelář číslo B213 a B210).

Termín návštěvy je vhodné předem domluvit.

Zástupci si s sebou přinesou průkaz zdravotní pojišťovny dítěte.

 

Sběr žádostí

Odevzdání řádně vyplněných a od lékaře potvrzených žádostí bude probíhat v MŠ Obránců míru ve dnech:

pondělí 6.5.2019 od 8,30 do 11,30 a od 13,00 do 16,00 hodin

úterý 7.5.219 od 8,00 do 12,00 a od 13,00 do 15 hodin

 

Zákonní zástupci současně s přihláškou předloží svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. Veškeré úkony spojené se zápisem do MŠ Obránců míru, Třebíč se vyřizují v budově MŠ, kancelář ředitelky školy.