Aktuálně


Obnovení provozu MŠ od 12.4.2021

Provoz MŠ bude obnoven od 12. 4. 2021 pro děti, které plní povinné předškolní vzdělávání a dětí rodičů vybraných profesí,

na které se vztahuje mimořádné opatření platné od 12.04.2021:

a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním
     klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo

c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

d) zaměstnanci bezpečnostních sborů,

e) příslušníci ozbrojených sil,

f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

g) zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
     službách, ve znění pozdějších předpisů,

h) zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

i) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

j) zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele!

Informace ohledně rozdělení tříd budou uveřejněny na webových stránkách školy v pátek 9.4.2021. Další informace najdete přímo ve škole. Sledujte prosím webové stránky školy.


Publikováno 8. 4. 2021 10:41

Úplata v době uzavření MŠ

Z důvodu mimořádného opatření – nařízení vlády ČR ze dne 26. února 2021 (v MŠ byla zakázaná osobní přítomnost dětí), nebude úplata za předškolní vzdělávání za měsíc březen 2021 dětem účtována.


Publikováno 6. 4. 2021 9:26

Konkurzní řízení - ZŠ Třebíč, Horka-Domky

Rada města Třebíče rozhodla svým usnesením č. 31/8/RM/2021 ze dne 25.03.2021 o vyhlášení konkurzního řízení na ZŠ Třebíč, Horka-Domky.

Konkurz 2021_ZŠ Horka-Domky_inzerát_úřední deska_03_2021_k vyvěšení.pdf


Publikováno 29. 3. 2021 12:29

Zápisy do základních škol

Chtěli bychom informovat rodiče předškoláků, že zápisy do základních škol budou probíhat distanční formou.

K zápisu do ZŠ je třeba využít online přihlášku, kterou je možné vyplnit do 16. dubna 2021 prostřednictvím odkazů na webových stránkách města https://www.trebic.cz/online-zapis-do-zakladni-skoly/ms-45283/p1=45283

nebo je možné nalézt odkaz na online přihlášku přímo na webových stránkách vybrané základní školy.

 


Publikováno 25. 3. 2021 9:00

Pokračování v distanční výuce

Nadále pokračujeme s distanční výukou pro předškoláky. Pro rodiče, kteří nemají možnost tisku pracovních listů,  budou nachystané v nádobě u vchodu do MŠ. Termín bude upřesněn prostřednictvím emailů.


Publikováno 22. 3. 2021 9:45

DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V DOBĚ UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ.docx


Publikováno 3. 3. 2021 13:58

Uzavření mateřské školy od 1.3. 2021 do 21.3.2021

UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY.docx


Publikováno 1. 3. 2021 10:48

Zápis dětí do ZŠ

Zápis dětí do ZŠ.pdf

V termínu od 1. března do 5. dubna je spuštěna aplikace na online přihlášky k zápisu dětí do 1. ročníků základních škol v Třebíči.

 Zákonný zástupce dítěte vyplní online přihlášku k zápisu prostřednictvím této aplikace.

    Odkazy na online přihlášky do jednotlivých základních škol jsou uveřejněny na webových stránkách města v sekci Elektronické služby/Online zápis do základní školy - https://www.trebic.cz/online-zapis-do-zakladni-skoly/ms-45283/p1=45283

    Online přihlášku je samozřejmě možné vyplnit také přímo na webových stránkách vybrané základní školy.


Publikováno 19. 2. 2021 9:00

Zápis dětí do MŠ

Zápis dětí do MŠ.pdf


Publikováno 19. 2. 2021 8:59

SBĚR PAPÍRU S TŘÍDÍLKEM

Ve dnech 24.11.2020 (8:00-16:00) až 26.11.2020 (8:00-12:00) bude u kuchyně přistaven kontejner na papír. Budeme rádi za každý Váš příspěvek (karton, papír, noviny, časopisy, letáky).

Prosíme rodiče, aby sběr přinesli, dovezli do přistaveného kontejneru (dole u kuchyně).

Děkujeme za spolupráci - zaměstnanci a děti MŠ


Publikováno 12. 11. 2020 14:28