Aktuálně


Informace o provozu v období vánočních prázdnin

Informace o provozu MŠ (1).docx


Publikováno 10. 11. 2020 17:04

SCHŮZKA RODIČŮ 6.10.2020

POZVÁNKA

Zveme vás na  schůzku rodičů dne 6. 10. 2020, která se bude konat v jednotlivých třídách v 16.00 hodin.

Prosíme rodiče, kteří se zúčastní schůzky, aby si zajistili hlídání dětí. Je to schůzka pro rodiče.                                                     

Vzhledem k situaci vývoje pandemie může být termín schůzky odložen. Sledujte informace v šatnách jednotlivých tříd a webové stránky školy.


Publikováno 25. 9. 2020 9:19

ROUŠKY

Vzhledem k epidemiologické situaci od středy 9. 9. 2020 zavádíme povinné nošení roušek uvnitř budovy mateřské školy pro osoby doprovázející a vyzvedávající dítě. Toto opatření je povinné pro všechny osoby, které mateřskou školu navštíví.


Publikováno 8. 9. 2020 12:08

Výdej čipů

VÝDEJ ČIPŮ

Pro vstup do budovy MŠ se využívají čipy. Pomocí čipu je možné otevřít hlavní vchodové dveře od 6.00-8.00 hod, 12.00-12.30 hod a 14.00-16.00 hod. Vratná záloha za čip je 150,-. Čip je možné si vyzvednout v kanceláři účetní a vedoucí školní jídelny:

Úterý 1.9.2020 8.00-14.00 hod

Středa 2.9.2020 12.00-14.00 hod

Pondělí 7.9.2020 9.30-15.30 hod

 

Upozorňujeme rodiče, jejichž děti odešly na ZŠ, že čipy bude možné vrátit do 15.9.2020.


Publikováno 31. 8. 2020 13:00

Informace pro rodiče

I n f o r m a c e p r o r o d i č e - plakát (1).docx


Publikováno 30. 8. 2020 15:57

Pozvánka na besedu s Mgr. Lenkou Bínovou

Beseda s Mgr. Lenkou Bínovou.docx


Publikováno 30. 6. 2020 19:36

Rozdělení značek nově přijatých dětí

Třída Včeliček.pdf

Třída Zajíčků.pdf


Publikováno 29. 6. 2020 21:14

Seznam nově přijatých dětí pro školní rok 2020/2021

Seznam přijatých dětí 2020-2021.xlsx


Publikováno 27. 5. 2020 9:31

Převzetí rozhodnutí o přijetí

Vážení rodiče,

dne 2. 6. 2020 v době od 8,00 hodin do 15,30 hodin se dostavte do kanceláře ředitelky školy k převzetí ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DÍTĚTE do mateřské školy.

Zákonný zástupce, který je uveden v Žádosti o přijetí dítěte se dostaví s občanským průkazem.


Publikováno 27. 5. 2020 9:16

Prázdninová docházka

Průběh přihlášení dítěte k prázdninové docházce do  MŠ

Zákonní zástupci mají možnost stažení  Žádosti o umístění  dítěte v náhradní MŠ  na webových stránkách příslušné školy nebo na požádání si tiskopis vyzvednou  v kmenové škole.

Zákonný zástupce vyplněnou žádost  zašle elektronicky nebo doručí do schránky příslušné školy do 3. 6. 2020.

Evidenční listy přihlášených dětí si školy předají mezi sebou.

Na žádosti o umístění dítěte v náhradní MŠ  u v e ď t e   číslo účtu. 

Dne 8. 6. 2020 od 8,00 hodin do 15,30 hodin bude ve škole probíhat vydávání  „Rozhodnutí o přijetí dítěte k prázdninové docházce“ .

  • Při převzetí rozhodnutí uhradí zákonný zástupce zálohově  předem poměrnou část prázdninové úplaty za vzdělávání dané školy / viz směrnice/. Uhrazená částka úplaty  se nevrací, i když dítě nevyčerpá dohodnutou docházku.
  • Uhradí zálohově předem částku i za stravné na dobu, po kterou je dítě přihlášeno k prázdninové docházce. Vyúčtování stravného je dle odebrané stravy, částka za neodebranou stravu se bude vracet na vámi uvedený účet.

V Třebíči dne                                               

                                                                                                    Ředitelství MŠ Třebíč, Obránců míru

PRÁZDNINOVÁ DOCHÁZKA-žádost o umístění.docx


Publikováno 21. 5. 2020 18:55