Drobečková navigace

Úvod > Aktuálně

Aktuálně


Informace k provozu MŠ od 10.5.2021

Mateřská škola bude od 10.5.2021 otevřena pro všechny děti v běžném režimu bez nutnosti testování dětí.


Publikováno 7. 5. 2021 11:28

Zápis dětí do mateřské školy 2021-2022

ZÁPIS do MŠ Třebíč 2021-2022.docx


Publikováno 6. 5. 2021 14:05

Prázdninový provoz 2021

Prázdninový provoz MŠ Obr.míru 2021.docx

Jak přihlásit dítě k prázdninové docházce - info.docx


Publikováno 5. 5. 2021 11:54

Soutěž s Třídílkem

Třídílek.docx


Publikováno 22. 4. 2021 15:11

Výše úplaty za duben 2021

Výše úplaty za měsíc duben bude upravena vzhledem k omezenému provozu následujícím způsobem:

předškoláci - bez úplaty

děti rodičů vybraných profesí navštěvující školku od 12.4.2021 - 338,-

ostatní děti, kterým zatím nebyla umožněna docházka - bez úplaty


Publikováno 15. 4. 2021 9:35

Informace pro rodiče - nástup dětí do MŠ 12.4.2021

Informace pro rodiče COVID-19.docx


Publikováno 9. 4. 2021 18:45

Obnovení provozu MŠ od 12.4.2021

Provoz MŠ bude obnoven od 12. 4. 2021 pro děti, které plní povinné předškolní vzdělávání a dětí rodičů vybraných profesí,

na které se vztahuje mimořádné opatření platné od 12.04.2021:

a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním
     klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo

c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

d) zaměstnanci bezpečnostních sborů,

e) příslušníci ozbrojených sil,

f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

g) zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
     službách, ve znění pozdějších předpisů,

h) zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

i) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

j) zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele!

Informace ohledně rozdělení tříd budou uveřejněny na webových stránkách školy v pátek 9.4.2021. Další informace najdete přímo ve škole. Sledujte prosím webové stránky školy.


Publikováno 8. 4. 2021 10:41

Úplata v době uzavření MŠ

Z důvodu mimořádného opatření – nařízení vlády ČR ze dne 26. února 2021 (v MŠ byla zakázaná osobní přítomnost dětí), nebude úplata za předškolní vzdělávání za měsíc březen 2021 dětem účtována.


Publikováno 6. 4. 2021 9:26

Konkurzní řízení - ZŠ Třebíč, Horka-Domky

Rada města Třebíče rozhodla svým usnesením č. 31/8/RM/2021 ze dne 25.03.2021 o vyhlášení konkurzního řízení na ZŠ Třebíč, Horka-Domky.

Konkurz 2021_ZŠ Horka-Domky_inzerát_úřední deska_03_2021_k vyvěšení.pdf


Publikováno 29. 3. 2021 12:29

Zápisy do základních škol

Chtěli bychom informovat rodiče předškoláků, že zápisy do základních škol budou probíhat distanční formou.

K zápisu do ZŠ je třeba využít online přihlášku, kterou je možné vyplnit do 16. dubna 2021 prostřednictvím odkazů na webových stránkách města https://www.trebic.cz/online-zapis-do-zakladni-skoly/ms-45283/p1=45283

nebo je možné nalézt odkaz na online přihlášku přímo na webových stránkách vybrané základní školy.

 


Publikováno 25. 3. 2021 9:00