SCHŮZKA RODIČŮ NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍSchůzka rodičů nově přijatých dětí proběhne 30. 5. 2018 v 15h ve třídě Berušek.

Program - informace o provozu MŠ a informace o provozu školní jídelny.