Projekty

Název projektu:                                      ROSTEME S RADOSTÍ

Registrační číslo projektu:                   CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017155

Název operačního programu:              Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo a název oblasti podpory:               3.1/5   Chůva-personální podpora MŠ

                                                                   3.1/9    Projektový den ve výuce

                                                                   3.1/10  Projektový den mimo školu

 

Alokace: 306 302 Kč

 

Doba realizace: říjen 2020 – září 2022

 

Anotace projektu:

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, která je zajištěna chůvou a dále na  podporu extrakurikulárních/rozvojových aktivit, které jsou realizovány formou projektových dní v mateřské škole i mimo mateřskou školu.

 

loga.png