Stravování

Stravu pro děti a zaměstnance zajišťuje školní jídelna MŠ Třebíč Obránců míru.

Měsíční cena stravného: 

  • děti do 6-ti let - celodenní stravné: 36,- Kč (přesnídávka 10,-, oběd 18,-, svačina 8,-)
  • děti 7 leté (odložená školní docházka): 38,- Kč (přesnídávka 10,-, oběd 20,-, svačina  8,-)

Pitný režim je zajištěn v rámci úhrad jednotlivých jídel.

Stravu dítěte hradí rodiče školní jídelně příkazem z účtu (spolu s úplatou za vzdělávání).

Aktuální jídelníček

JÍDELNÍČEK.PDF

JÍDELNÍČEK.PDF

Obědy a svačinky připravují:

  1. Světlana Holoubková - VŠJ
  2. Zdeňka Cardová
  3. Jana Benáčková 

Odhlašování stravy dítěte provádějte prosím nejpozději toho dne do 8:00 hod. První den nemoci lze oběd vyzvednout ve školní kuchyni pouze do vlastního jídlonosiče od 12.30-12.45 hod (přístup zásobovací bránou - zvoňte!). Tuto skutečnost je nutné nahlásit ráno při omlouvání dítěte!

Informace pro rodiče Dopis rodičům

Přihláška ke stravování Přihláška ke stravování