Aktuálně


Pozvánka na besedu s Mgr. Lenkou Bínovou

Beseda s Mgr. Lenkou Bínovou.docx


Publikováno 30. 6. 2020 19:36

Rozdělení značek nově přijatých dětí

Třída Včeliček.pdf

Třída Zajíčků.pdf


Publikováno 29. 6. 2020 21:14

Seznam nově přijatých dětí pro školní rok 2020/2021

Seznam přijatých dětí 2020-2021.xlsx


Publikováno 27. 5. 2020 9:31

Převzetí rozhodnutí o přijetí

Vážení rodiče,

dne 2. 6. 2020 v době od 8,00 hodin do 15,30 hodin se dostavte do kanceláře ředitelky školy k převzetí ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DÍTĚTE do mateřské školy.

Zákonný zástupce, který je uveden v Žádosti o přijetí dítěte se dostaví s občanským průkazem.


Publikováno 27. 5. 2020 9:16

Prázdninová docházka

Průběh přihlášení dítěte k prázdninové docházce do  MŠ

Zákonní zástupci mají možnost stažení  Žádosti o umístění  dítěte v náhradní MŠ  na webových stránkách příslušné školy nebo na požádání si tiskopis vyzvednou  v kmenové škole.

Zákonný zástupce vyplněnou žádost  zašle elektronicky nebo doručí do schránky příslušné školy do 3. 6. 2020.

Evidenční listy přihlášených dětí si školy předají mezi sebou.

Na žádosti o umístění dítěte v náhradní MŠ  u v e ď t e   číslo účtu. 

Dne 8. 6. 2020 od 8,00 hodin do 15,30 hodin bude ve škole probíhat vydávání  „Rozhodnutí o přijetí dítěte k prázdninové docházce“ .

  • Při převzetí rozhodnutí uhradí zákonný zástupce zálohově  předem poměrnou část prázdninové úplaty za vzdělávání dané školy / viz směrnice/. Uhrazená částka úplaty  se nevrací, i když dítě nevyčerpá dohodnutou docházku.
  • Uhradí zálohově předem částku i za stravné na dobu, po kterou je dítě přihlášeno k prázdninové docházce. Vyúčtování stravného je dle odebrané stravy, částka za neodebranou stravu se bude vracet na vámi uvedený účet.

V Třebíči dne                                               

                                                                                                    Ředitelství MŠ Třebíč, Obránců míru

PRÁZDNINOVÁ DOCHÁZKA-žádost o umístění.docx


Publikováno 21. 5. 2020 18:55

Pravidla provozu

Pravidla provozu II.docx


Publikováno 13. 5. 2020 17:32

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

V areálu MŠ je nezbytné dodržovat nařízení:

  • Povinnosti zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky pro všechny osoby nacházející se před budovou
  • Dodržovat odstupy 2m
  • Minimalizovat shromažďování osob před školou

Při prvním vstupu do školy po dlouhodobé nepřítomnosti podepíše zákonný zástupce písemné Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (zvýšená teplota, kašel, dušnost, atd.)

Děti a pedagogičtí pracovníci MŠ roušky a ochranné prostředky pro zakrytí úst a nosu v prostorách školy nosit nemusí.

V šatnách MŠ je nezbytné dodržovat:

  • Povinnosti zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky pro doprovázející osoby
  • Dodržovat odstupy 2m
  • Maximální počet osob zdržujících se v šatně - 3 dospělé osoby + děti
  • Povinnost použít dezinfekci rukou

 


Publikováno 7. 5. 2020 8:46

Soutěžíme s Třídílkem

Ve dnech 11.5.2020 (od 8:00) až 14.5.2020 (do 13:00) bude u kuchyně přistaven kontejner na papír. Budeme rádi za každý Váš příspěvek (karton, papír, noviny, časopisy, letáky).

Prosíme rodiče, aby sběr přinesli, dovezli do přistaveného kontejneru (dole u kuchyně).

Děkujeme za spolupráci – zaměstnanci a děti MŠ


Publikováno 17. 4. 2020 19:18

Zápisy do mateřských škol

https://www.trebic.cz/zapisy-do-skolek-budou-bez-deti-i-rodicu/d-45841


Publikováno 7. 4. 2020 10:30

Úplata v době nouzového stavu

Úplata za vzdělávání po dobu nouzového stavu.doc


Publikováno 2. 4. 2020 10:23