Informace pro rodiče

  • MŠ otevřena od 6:00 do 16:00
  • děti lze přivádět do MŠ v době od 6:00 do 8:00
  • odchod dětí z MŠ po obědě -  12:00 - 12:30
  • odchod dětí z MŠ po odpočinku -  14:00 - 16:00
  • omlouvání nepřítomnosti dítěte v případě onemocnění nejpozději do 8:00 hod. na telefonní čísla v jednotlivých třídách 
  • pro období od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2021 měsíční výše úplaty za předškolní vzdělávání činí 450,-Kč (platba trvalým příkazem z účtu spolu s poplatkem za stravování) 

 

I n f o r m a c e p r o r o d i č e - plakát (1).docx

 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ROSTEME S RADOSTÍ.doc