Drobečková navigace

Úvod > O nás > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace - školy

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Mateřská škola Třebíč, ul. Obránců míru, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

Město Třebíč
Karlovo nám. 104/55
Vnitřní Město
674 01 Třebíč 1

Základní účel zřízení - předškolní vzdělávání
Hlavní činnost - vzdělávání, stravování

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

 • Jídelna

Organizační struktura
Kontakty 

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Mateřská škola Třebíč
  Obránců míru 491
  674 01  Třebíč - Nové Dvory

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Mateřská škola Třebíč
  Obránců míru 491
  674 01  Třebíč - Nové Dvory

 • 4.3 Úřední hodiny

  lichý týden - pondělí, středa 13:30-15:00 

  sudý týden - pondělí, středa 8:00-10:00 
 • 4.4 Telefonní čísla

  Ředitelství MŠ: +420 568 827 675, +420 739 456 418

  Školní jídelna:  +420 568 827 746+420 605 594 298

  4.5 Adresa internetové stránky

  www.mstrebic.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Mateřská škola Třebíč
  Obránců míru 491
  674 01  Třebíč - Nové Dvory

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna 

  Další elektronické adresy:

  reditelka@mstrebic.cz

 • 4.8 Datová schránka

  axxk2n6

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: KB 19-7758430217/0100

6. IČO

70994676

7. DIČ

CZ70994676 (škola není plátcem DPH)

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: reditelka@mstrebic.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): axxk2n6

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Mateřská škola Třebíč, Obránců míru 491, 674 01  Třebíč - Nové Dvory

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10. Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitelka školy, v případě její nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupkyně ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou Mateřskou školou Třebíč poskytnuty žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 • V roce 2019 nebyly žádné informace požadovány.
 • V roce 2020 nebyly žádné informace požadovány.