ZÁJMOVÉ ČINNOSTI

Grafomotorikaje začleněna do výukových programů

Plavecký výcvik předškolních dětí - pod vedením lektora plavecké školy - v roce 2018/2019 - třída Berušek a předškoláci z třídy Motýlků. 

Keramika - tvoření v dílničkách na ZŠ Benešova

Vítání občánků - děti se účastní s připraveným programem na této akci, kterou pořádá Městský úřad Třebíč

 Sportovní aktivity na šk. zahradě ve spolupráci s instruktory z Fotbalové školy - pro děti z Motýlků a Berušek. Pár slov od trenéra k této aktivitě: 

Fotbalový klub SK Fotbalová škola Třebíč započala spolupráci s mateřskými školkami v Třebíči včetně školky Obránců Míru.

Jedná se o pohybové hry zaměřené na všeobecnou pohybovou průpravu, která tvoří základ pro pozdější rozvoj v jakémkoliv sportu, pro který se dítě později může rozhodnout. Především jde také o zesilování emoční vazby k pohybu a radosti z něj.

„Cílem pohybových hodinek je právě posilování emoční vazby k pohybu formou her a zábavných činností, při kterých děti rozvíjejí své dovednosti, ať už se jedná o rychlost, sílu, obratnost, pohyblivost, nebo rozvoj tvořivého myšlení. Hry, které hrajeme jsou koncpipované tak, aby se rozvoj děl zábavnou herní formou, jinak řečeno – posilují a rozvíjejí své dovednosti, aniž by si to dobře uvědomovaly. Tím se snažíme podpořit i radost z učení a schopnost si před sebe stavět i náročnější cíle."

Hodinek se účastní trenéři – Lukáš Hráček, Tomáš Beran, Miloslav Bukáček, Tomáš Růžička, Miroslav Paděra, Vojtěch Dvořák.
-- 
Miloslav Bukáček
SK Fotbalová škola Třebíč