O Mateřské škole Třebíč, ul. Obránců míru

Vítejte na internetové prezentaci Mateřské školy v Třebíči, ul. Obránců míru.

Na těchto stránkách Vám nabízíme krátký náhled do naší činnosti a budeme se snažit poskytovat Vám aktuální nebo důležité informace týkající se naší mateřské školy.

Naše MŠ se nachází na sídlišti Marijánka, s pěkným výhledem na město. Je umístěna ve vlastní zahradě se vzrostlými stromy a keři, chráněna proti hluku a prašnosti.

Budova je dostatečně vybavena moderními pomůckami a zařízením, které odpovídá potřebám dětí.

Co by Vás především mohlo zajímat :

 • Zřizovatelem MŠ je Město Třebíč.
 • Kapacita MŠ je 100 dětí.
 • MŠ v současné době provozuje 3 třídy, v nichž s dětmi pracuje 6 učitelek.
 • Provoz MŠ je od 6:00 do 16:00.
 • Naše mateřská škola s celodenním provozem se řídí Školským zákonem č. 561/2004 Sb., a vyhláškou č. 14 o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
 • Učitelky mateřské školy se řídí při své práci s dětmi Rámcovým vzdělávacím programem, který je rozpracován do:
  • 1. Školního vzdělávacího programu s názvem „Rosteme s radostí
  • 2. Třídních vzdělávacích programů pro jednotlivé třídy
 • V MŠ pracujeme dle metod "Daltonského plánu", který nestresuje a netraumatizuje, ale znamená pohodu při práci, usměvavé děti a možnost věnovat se jim podle jejich individuálních potřeb.
 • Hlavní záměry školního vzdělávacího programu:
  • vnášet do MŠ radost a porozumění
  • vytvářet zdravý způsob života v návaznosti na výchovu v rodině
  •  zaměřit se na  rytmický řád a zdraví
  • nezapomínat, že ve středu pozornosti jsou děti, jejich potřeby a zájmy
  • individuální přístup ke každému dítěti
 • Stravu zajišťuje pro děti a zaměstnance školní jídelna MŠ.
 • Do mateřské školy jsou přijímány děti na základě vyhlášeného zápisu do MŠ, který vyhlašuje zřizovatel školy, nově v období května daného roku.
 • O přijetí – nepřijetí dítěte do mateřské školy jsou rodiče informování rozhodnutím ředitelky MŠ.
 • Do mateřské školy jsou přijímány zpravidla děti od 3 do 6 let, dle vyhlášky č.14 o předškolním vzdělávání.
 • K rychlé adaptaci a pocitu bezpečí přispívá klidné a dobře vybavené prostředí školy.