Aktuálně


Rozdělení značek nově přijatých dětí

Třída Včeliček.pdf

Třída Zajíčků.pdf


Publikováno 29. 6. 2020 21:14

Seznam nově přijatých dětí pro školní rok 2020/2021

Seznam přijatých dětí 2020-2021.xlsx


Publikováno 27. 5. 2020 9:31

Převzetí rozhodnutí o přijetí

Vážení rodiče,

dne 2. 6. 2020 v době od 8,00 hodin do 15,30 hodin se dostavte do kanceláře ředitelky školy k převzetí ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DÍTĚTE do mateřské školy.

Zákonný zástupce, který je uveden v Žádosti o přijetí dítěte se dostaví s občanským průkazem.


Publikováno 27. 5. 2020 9:16

Prázdninová docházka

Průběh přihlášení dítěte k prázdninové docházce do  MŠ

Zákonní zástupci mají možnost stažení  Žádosti o umístění  dítěte v náhradní MŠ  na webových stránkách příslušné školy nebo na požádání si tiskopis vyzvednou  v kmenové škole.

Zákonný zástupce vyplněnou žádost  zašle elektronicky nebo doručí do schránky příslušné školy do 3. 6. 2020.

Evidenční listy přihlášených dětí si školy předají mezi sebou.

Na žádosti o umístění dítěte v náhradní MŠ  u v e ď t e   číslo účtu. 

Dne 8. 6. 2020 od 8,00 hodin do 15,30 hodin bude ve škole probíhat vydávání  „Rozhodnutí o přijetí dítěte k prázdninové docházce“ .

  • Při převzetí rozhodnutí uhradí zákonný zástupce zálohově  předem poměrnou část prázdninové úplaty za vzdělávání dané školy / viz směrnice/. Uhrazená částka úplaty  se nevrací, i když dítě nevyčerpá dohodnutou docházku.
  • Uhradí zálohově předem částku i za stravné na dobu, po kterou je dítě přihlášeno k prázdninové docházce. Vyúčtování stravného je dle odebrané stravy, částka za neodebranou stravu se bude vracet na vámi uvedený účet.

V Třebíči dne                                               

                                                                                                    Ředitelství MŠ Třebíč, Obránců míru

PRÁZDNINOVÁ DOCHÁZKA-žádost o umístění.docx


Publikováno 21. 5. 2020 18:55

Pravidla provozu

Pravidla provozu II.docx


Publikováno 13. 5. 2020 17:32

Soutěžíme s Třídílkem

Ve dnech 11.5.2020 (od 8:00) až 14.5.2020 (do 13:00) bude u kuchyně přistaven kontejner na papír. Budeme rádi za každý Váš příspěvek (karton, papír, noviny, časopisy, letáky).

Prosíme rodiče, aby sběr přinesli, dovezli do přistaveného kontejneru (dole u kuchyně).

Děkujeme za spolupráci – zaměstnanci a děti MŠ


Publikováno 17. 4. 2020 19:18

Zápisy do mateřských škol

https://www.trebic.cz/zapisy-do-skolek-budou-bez-deti-i-rodicu/d-45841


Publikováno 7. 4. 2020 10:30

Koronavirus - jak o něm mluvit s dětmi

Odkaz na stránky Ministerstva vnitra České republiky, kde najdete k možnému využití nabídku Jak mluvit s dětmi o koronaviru?

Je zde nabízen způsob, jak dětem např. správně vysvětlit fakta související se současnou situací, a jak se s ní vyrovnat.

https://www.mvcr.cz/docDetail.aspx?docid=22241167&docType=ART


Publikováno 24. 3. 2020 11:55

Nabídka psychologické konzultace

Vážení rodiče,

vzhledem k aktuální situaci ohledně koronaviru nabízí možnost telefonických nebo online konzultací Mgr. Martina Kolářová – školní psycholožka pro Vás a případně i děti. Lze využít telefon, email, WhatsApp, Skype, Messenger. Konzultace se klasicky domlouvají přes email či telefon.

Je Vám všem k dispozici.

V případě potřeby se na ni neváhejte obrátit.

 

S pozdravem,

Mgr. Martina Kolářová

Školní psycholožka pro MŠ Třebíč: kolarovamartina91@gmail.com

telefon: 736 535 234

 

Také sdílím odkaz na krátká videa pro děti z dílny Déčka: https://decko.ceskatelevize.cz/koronavirus

 

Ráda bych také upozornila na možnost online psychologických konzultací pro veřejnost: · Web https://www.delamcomuzu.cz/ nabízí po dobu trvání epidemie bezplatné psychologické konzultace pomocí videohovorů lékařům, policistům a sociální pracovníky i pro širokou veřejnost. · https://terap.io/ nabízí možnost přihlásit se zdarma na třicetiminutové sezení s terapeutem.

 
 

Publikováno 23. 3. 2020 12:07

Informace pro rodiče v souvislosti s šířením viru COVID-19

Letak covid-FINAL.pdf


Publikováno 4. 3. 2020 13:27